Skriva ett CV och personligt brev

När man söker ett jobb är det viktigt att man har ett bra CV samt skriver ett personligt brev. CV, liksom det personliga brevet ska vara tilltalande och intressant. Företaget som ska anställa personal ska vilja fortsätta läsa ditt CV och inte tröttna efter de läst de första meningarna. För det är det rekryterare och företag gör. Är CV och det personliga brevet inte tillräckligt intressanta och/eller inte väcker deras uppmärksamhet så hamnar de på hyllan bland alla andra CV och personliga brev. När man ska söka en specifik tjänst är det bra att anpassa både CV och det personliga brevet efter detta. Det innebär att man bara tar med det som ska vara relevant för just den tjänsten som man söker.

CV – Curriculum Vitae

CV, eller Curriculum Vitae som är det fullständiga namnet, är ett typ av underlag där man skriver om sina tidigare arbeten, erfarenheter, samt sina kunskaper. Man kan även lägga till om man exempelvis har körkort. Det är dock ett krav om man söker tjänster där körkort krävs. Ett CV vill alla arbetsgivare ha för att se om man har den erfarenhet och de kunskaper som krävs för tjänsten som de annonserar ut. När man skriver ett CV bör det vara specificerat med de tjänster och den utbildning man har. Det är viktigt att det ser rent och prydligt ut. Ett professionellt CV är ett attraktivt CV för arbetsgivarna. Det man ska tänka på är att inte heller skriva för mycket eftersom det kan bli för mycket att läsa för en rekryterare som har massa andra CV att gå igenom. Det är däremot viktigt att ta med det viktigaste och lyfta fram det som är relevant för tjänsten.

Mallar för CV

På nätet finns det många mallar som man kan använda sig av om man är osäker på hur man ska skriva ett CV. Att skapa ett CV efter en mall kan underlätta en del eftersom man ser exakt hur det bör se ut. Det finns också lathundar och en massa olika coacher som kan hjälpa till att skriva ett CV om man tycker att det är jättesvårt. Det brukar dock vara enklare om man använder sig av en mall eftersom mallarna ofta är väldigt lätta att förstå och de ger också en mycket tydlig bild på hur ett CV ska utformas.

Personligt brev

Att skriva ett personligt brev kan vara det svåraste eftersom det är mer att tänka på. Dessutom ska man skriva om sig själv och försöka sälja in sig. Det kan vara väldigt svårt för många. Man måste också finna en balans så att det inte blir för långt, men definitivt inte för kort heller. Att skriva om sina intressen eller inte? Det är en bra fråga, alla arbetsgivare tänker olika och fungerar olika. Generellt är det bra att skriva om sina intressen eftersom det visar för arbetsgivaren att man har ett aktivt privatliv. Däremot kan det vara på både gott och ont. Om man har mycket att göra på fritiden kan det ses som att man inte skulle ha ork att prestera på topp på jobbet. Därför bör man tänka en extra gång om man ska nämna allt i sitt personliga brev. Ett personligt brev ska som det heter låta personligt.

CV med bild eller utan bild?

Att ha en bild i sitt CV och/eller sitt personliga brev är det också delade meningar om. En del menar att de vill ha ett ansikte på den personen som söker tjänsten, medan andra menar att de ofta kan relatera till bilder och av den anledningen besluta om man ska ha med ens CV eller inte. Av den anledningen bör man inte ha en bild på sitt CV och/eller personliga brev. Därför får man väga för- och nackdelar och även ha lite magkänsla. Om man beslutar sig för att ha med en bild i sitt CV bör man se över bilden så att det är en representabel bild. Att ha stora smycken och mycket smink kan därför göra att arbetsgivaren går vidare med nästa CV. Alla arbetsgivare har mycket att göra och de har inte tid att sålla igenom varenda CV. Därför är det så viktigt att skriva ett unikt CV och ett personligt brev, så att arbetsgivaren ska välja just det.

Tips och råd

Skriv ned de arbetsplatser, samt den utbildning som är relevanta för tjänsten. Fundera över om du ska välja just alla anställningar. Om man har en bred erfarenhet och har bytt jobb många gånger så kan arbetsgivare känna sig otrygga med att anställa personen i fråga. De vet ju inte om man kommer stanna kvar på arbetsplatsen under en längre period eftersom de kan se på ens CV hur många arbetsplatser man har haft. Därför är det viktigt att sålla bort de sämre arbetsplatserna som egentligen inte har någon betydelse för tjänsten. När det kommer till det personliga brevet är det bra att vara kort och koncist. Det är bra att inleda med vem man är och varför man söker just denna tjänst.

Det ska vara professionellt

Liksom CV ska det personliga brevet också se professionellt ut. Det tilltalar arbetsgivarna mer och man har därmed större chans att de faktiskt blir intresserade av det. Att skriva ett CV och/eller ett personligt brev utan att det ser professionellt ut ger ett barnsligt och omoget intryck. En arbetsgivare vill anställa en person som är noggrann och strukturerad. Med ett slarvigt och oprofessionellt CV kan de inte få den bilden av personen och kommer med största sannolikhet att inte välja det CV.

Relaterade inlägg