Hur barn fostras till säljare

Ett barn är ett oskrivet papper och som förälder kan du vid tidigt stadie ha stor kontroll över vad du väljer att skriva på papperet. Genom att vägleda ditt barn genom livets prövningar tidigt kan barnet växa upp med användbara färdigheter.

Det finns två typer av säljare: säljare och bra säljare. Alla föds vi med olika förutsättningar och vägen till att bli framgångsrik som säljare ser olika ut för var och en. Vad som ser detsamma ut är de gemensamma egenskaper som man måste besitta för att bli framgångsrik inom försäljning. Du som förälder kan hjälpa ditt barn att testa dessa egenskaper och träna upp dem vid redan ung ålder.

För att bli en bra säljare måste du såklart veta vad som gör en bra säljare. I detta inlägg lyfter vi fram några viktiga egenskaper som krävs.

Förmågan att lyssna

En bra säljare lyssnar mer än vad han pratar. Less is more passar utmärkt här. Genom att iaktta och lyssna noggrant kan du välja ut de orden som passar bäst och på så sätt kundanpassa dina ordval vilket ökar chansen till ett sälj. Att belysa vikten i att lyssna är otroligt viktigt eftersom det lägger en bra grund inom försäljning.

Lär känna din kund

En duktig säljare lär sig snabbt hur kunden fungerar och vad han/hon har för problem. Genom att förstå hur kunden fungerar kan du lättare leda kunden dit du vill – till ett sälj. Detta steg kräver mycket erfarenhet och är ingenting som någon förväntas briljera inom på en gång.

Läs på och var väl förberedd

Att vara påläst och förberedd är A och O. En kund som märker att du läser av manus märker det på en gång och redan där blir det uppförsbacke. Genom att var väl förberedd har du inga begränsningar och kan svara på alla invändningar och frågor som kunden ställer. Blir du ställd mot väggen? Du kan ta dig runt det med! Detta när en viktig punkt och bör uppmärksammas tidigt.

Så vad kan du göra som förälder?

Det finns många sätt att lära dina barn ovanstående egenskaper. Genom att utsätta barn för kontakt med främlingar bl.a tvingas de ut från komfortzonen och av det lär man sig mycket. Idag finns många företag som involverar barn inom försäljning. Du som förälder kan enkelt via olika företag få dina barn att sälja produkter till nära och kära, grannar och vem som helst. Ett bra exempel är Kakservice som genom deras berömda kakor och godis får barn att tjäna ihop pengar till laget och dylikt. Barnen knackar dörr, får kundkontakt med främlingar och lär sig nya försäljningsknep. Genom att Kakservice produkter är så lättsålda och barn över lag har ”lättare” att sälja, blir upplevelsen alltid positiv.

Att engagera barn i liknande aktiviter ger dem erfarenheter för livet och framförallt egenskaper för livet. Utan att du eller barnen tänker på det, kommer dessa egenskaper följa med dem i framtiden. Det tidigare oskrivna bladet kommer vara mer och mer ifyllt med kunskap och erfarenhet som hjälper dem bli bättre försäljare i äldre åldrar.

Relaterade inlägg